Regler

Regler for brug af Vores Tingsted


Her kan du læse reglerne for brugen af Vores Tingsted.

Pdf-fil med regler

 

Vores Tingsted er et fælles opholdssted for alle i Måløv.
Det er bygget og vedligeholdes af frivillige ildsjæle, der vil bidrage til at skabe et rum, der kan være med til at samle folk i byen med alle vores fine forskelligheder.


Frivillig ved Vores Tingsted:

Vi er en lille flok af frivillige, der har bygget og vedligeholder stedet. Vi kalder os
Frivillige serviceværter på Vores Tingsted. Vi har en masse visioner for stedet, som vi gerne vil have gennemført, når vi kan skaffe midler til det. Her på hjemmesiden kan du læse om alle intentioner og fremtidsplaner. Gode ideer og forslag er velkomne.
Som frivillig kan man være med til at viderebygge og renovere stedet. Det kan være vedligeholdelse som at slibe borde ned, give olie m.m. Eller det kan være, når vi bygger nye ting, som du kan læse om i vores planer.


Man kan som frivillig være en del af den daglige drift. Det kan handle om at have tilkaldevagter, så vi kan hjælpe dem, der gerne vil feste, men skal have støtte til at overholde reglerne. Eller det kan handle om at have oprydningsvagter, hvor man kommer og tager en tørn for dem, der ikke selv kunne have alt deres affald med, da de forlod stedet.


Hvis du har lyst til at være en af de frivillige service værter på Vores Tingsted, og være med til at holde stedet pænt og ordentligt, så kontakt undertegnede.


Sune Lohse, 40 878 878, Lohse@FDF.dk